English

Hwb

Canllawiau statudol Mathemateg: Rhaglen Astudio Cyfnodau Allweddol 2 i 4

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r cwricwlwm cenedlaethol diwygiedig ar gyfer mathemateg yng Nghymru.

Dogfennau

  • Mathemateg: Rhaglen Astudio Cyfnodau Allweddol 2-4 pdf 432 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Mae’r cwricwlwm cenedlaethol yn berthnasol i ddysgwyr o oed ysgol gorfodol mewn ysgolion a gynhelir. Caiff ei drefnu ar sail tri chyfnod allweddol:

  • Cyfnod Allweddol 2 – 7 i 11 oed
  • Cyfnod Allweddol 3 – 11 i 14 oed
  • Cyfnod Allweddol 4 – 14 i 16 oed.

Ar gyfer pob pwnc, ym mhob un o’r cyfnodau allweddol, mae rhaglenni astudio yn nodi'r hyn y dylid ei addysgu, ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3 ac mae'r targedau cyrhaeddiad yn pennu safonau perfformio disgwyliedig y dysgwyr.