English

Hwb

Canllawiau Manteisio i’r eithaf ar asesu 7 i 14

Mae’r ddogfen hon yn rhoi canllawiau ar gyflawni aliniad rhwng asesu ar gyfer dysgu ac asesu’r dysgu ei hun.

Dogfennau

  • Manteisio i’r eithaf ar asesu 7 i 14 pdf 443 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Mae asesu effeithiol a’r systemau sy’n sail iddo, yn allweddol I ddysgu ac addysgu o ansawdd uchel, ac i ysgolion llwyddiannus.

Mae’r cyhoeddiad newydd hwn yn cyfrannu at y nod hynny. Mae’n cynnig egwyddorion cyffredinol ar gyfer manteisio i’r eithaf ar y dibenion asesu gwahanol hyn; ar gyfer gwella deilliannau cyrhaeddiad a lles dysgwyr, ar gyfer effeithiolrwydd ysgolion unigol ac ar gyfer gwella’r drefn addysg yn gyffredinol.