English

Hwb

Canllawiau Gwyddoniaeth yng cwricwlwm cenedlaethol Cymru: canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Mae’r deunyddiau hyn yn darparu negeseuon allweddol ar gyfer cynllunio dysgu ac addysgu mewn gwyddoniaeth.

Dogfennau

Manylion

Maen nhw’n cynnwys proffiliau o waith dysgwyr er mwyn egluro’r safonau a amlinellir yn y disgrifiadau lefel ac yn dangos sut i ddefnyddio disgrifiadau lefel wrth lunio barn sy’n cyd-fynd orau â pherfformiad dysgwr ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3.