English

Hwb

Canllawiau statudol Fframwaith enghreifftiol cenedlaethol ar gyfer cyflwyno addysg grefyddol i ddysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru

Datblygwyd y fframwaith addysg grefyddol (AG) ochr yn ochr â'r adolygiad o'r cwricwlwm cenedlaethol.

Dogfennau

Manylion

Mae'r ddogfen yn cynnwys rhaglenni astudiaeth enghreifftiol ar gyfer pob cyfnod allweddol, ynghyd â disgrifiadau o'r lefelau.