English

Hwb

Canllawiau Dylunio a thechnoleg yng cwricwlwm cenedlaethol Cymru: canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Mae’r deunyddiau hyn yn darparu negeseuon allweddol ar gyfer cynllunio dysgu ac addysgu mewn dylunio a thechnoleg.

    • Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3 pdf 6.52 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
    • Sgiliau a dysgu pdf 62 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

    Maen nhw’n cynnwys proffiliau o waith dysgwyr er mwyn egluro’r safonau a amlinellir yn y disgrifiadau lefel ac yn dangos sut i ddefnyddio disgrifiadau lefel wrth lunio barn sy’n cyd-fynd orau â pherfformiad dysgwr ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3.