English

Hwb

Canllawiau Cymraeg yng cwricwlwm cenedlaethol Cymru: canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Mae'r canllawiau hyn yn rhoi negeseuon allweddol ynglŷn â chynllunio dysgu ac addysgu mewn Cymraeg.

Dogfennau

Manylion

Mae Cymraeg: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3 yn rhoi negeseuon allweddol ynglŷn ag addysgu, dysgu a dilyniant mewn Cymraeg. Mae'r canllawiau'n cynnwys proffiliau o waith dysgwyr yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 sy'n rhoi enghreifftiau o'r safonau gofynnol. Mae hefyd yn dangos sut i ddefnyddio disgrifiadau lefel wrth lunio barn sy’n cyd-fynd orau â pherfformiad ar ddiwedd y cyfnod allweddol.