English

Hwb

Canllawiau statudol Cymraeg: Rhaglen Astudio Cyfnodau Allweddol 2 i 4

Mae'r ddogfen hon yn nodi'r gofynion ar gyfer Cymraeg yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3 a 4.

Dogfennau

  • Cymraeg: Rhaglen Astudio Cyfnodau Allweddol 2-4 pdf 654 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys y rhaglenni astudio ar gyfer pob cyfnod allweddol, ynghyd â thargedau cyrhaeddiad a disgrifiadau lefel. Mae'r cwricwlwm yn canolbwyntio ar anghenion dysgwyr ac ar y broses ddysgu. Mae hefyd yn rhoi mwy o sylw i ddatblygu a chymhwyso sgiliau.