English

Hwb

Canllawiau Cefnogi llythrennedd triphlyg: dysgu iaith yng Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3

Diben y canllawiau hyn yw helpu pob athro/athrawes iaith i ddatblygu sgiliau llythrennedd ac iaith drwy greu cysylltiadau ar draws pob iaith.

Dogfennau

Manylion

Mae hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd amrywiol i ddatblygu sgiliau iaith a llythrennedd yn Gymraeg, Cymraeg ail iaith, Saesneg ac ieithoedd tramor modern. Mae'n cynnig syniadau ymarferol ar gyfer dysgu ac addysgu drwy gyfrwng astudiaethau achos arferion da ac yn darparu rhestr termau cyffredin o dermau iaith yn Gymraeg a Saesneg.