English

Hwb

Canllawiau Canllawiau Llwybrau Dysgu 14 i 19

Mae Llwybrau Dysgu wedi trawsnewid darpariaeth cwricwla a chymorth i ddysgwyr oed 14-19.

Dogfennau

  • NAFWC 37/04: canllawiau Llwybrau Dysgu 14 i 19 pdf 464 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Llwybrau Dysgu 14 i 19: canllawiau 2 pdf 940 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Y nod yw gwella ymgysylltiad a chyrhaeddiad a pharatoi pobl ifanc ar gyfer byd gwaith. Mae dysgwyr yn cael dewis ehangach o gyrsiau a mynediad i wasanaethau cymorth, megis cyngor a chanllawiau am yrfaoedd.

Mar Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 yn ategu Llwybrau Dysgu. Mae’r mesur yn sicrhau bod:

  • dysgwyr yng nghyfnod allweddol 4 yn gallu dewis o blith o leiaf 25 o gyrsiau ac mae’n rhaid i dri o’r rhain fod yn gyrsiau galwedigaethol
  • dysgwyr 16-18 mlwydd oed yn gallu dewis o blith o leiaf 30 o gyrsiau a rhaid i 5 o’r rhain fod yn gyrsiau galwedigaethol.