English

Mae’r canllawiau hyn yn ategu gweithredu’r fframwaith enghreifftiol cenedlaethol ar gyfer cyflwyno addysg grefyddol i ddysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru.

Dogfennau

Manylion

Mae’r ddogfen yn darparu canllawiau ar berthnasedd a budd y sgiliau a’r wybodaeth y gallai pobl ifanc eu caffael trwy addysg grefyddol 14–19 ac mae’n cynnwys astudiaethau achos o’r dulliau cyflwyno posibl.

Ni ddylid edrych ar y canllawiau hyn na’u cyflwyno heb ystyried meysydd eraill, ond yn hytrach dylid ystyried y Llwybrau Dysgu a’r cwricwlwm ehangach a gynigir yn ystod y cyfnod hwn mewn addysg.