English

Hwb

CANLLAWIAU Datblygu'r Gymraeg

Mae'r maes dysgu hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau drwy gyfathrebu mewn amrywiaeth o weithgareddau ymarferol, hwylus, wedi'u cynllunio.

Dogfennau

  • Datblygu'r Gymraeg pdf 846 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Mae'r ddogfen hon yn rhoi trosolwg o'r hyn a ddisgwylir wrth ddatblygu'r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen. Dylid defnyddio gweithgareddau a gynlluniwyd a gweithgareddau digymell sy'n cefnogi datblygiad sgiliau llafaredd, darllen ac ysgrifennu Cymraeg. Mae'r rhain yn ategu'r sgiliau y mae plant yn eu meithrin ac yn eu datblygu ym Maes Dysgu Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu a'i ganllawiau cysylltiedig.

  • Rhan o
  • Cyhoeddwyd gyntaf:
  • Diweddarwyd diwethaf: