English

Hwb

CANLLAWIAU Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol

Mae’r plant yn dysgu amdanynt eu hunain, eu perthnasau â phlant ac oedolion eraill o fewn y teulu a thu hwnt.

Dogfennau

Manylion

Caiff plant eu hannog i ddatblygu eu hunan-barch, eu credoau personol a'u gwerthoedd moesol. Mae'n helpu plant i adnabod eu diwylliant eu hunain a diwylliannau eraill a meithrin ymwybyddiaeth gadarnhaol ohonyn nhw.

Anogir y plant i fod yn feddylwyr ac yn ddysgwyr hyderus, cymwys ac annibynnol.

  • Rhan o
  • Cyhoeddwyd gyntaf:
  • Diweddarwyd diwethaf: