English

Hwb

CANLLAWIAU Datblygiad corfforol

Dylai datblygiad corfforol a brwdfrydedd y plant ynghyd â’u hegni i symud cael eu hannog yn barhaus.

Dogfennau

  • Datblygiad corfforol pdf 721 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Mae brwdfrydedd ac egni i symud yn cael eu hannog yn barhaus drwy helpu plant i ddefnyddio eu cyrff yn effeithiol. Mae eu hymwybyddiaeth ofodol, eu cydbwysedd, eu rheolaeth a'u sgiliau cydsymud yn cael eu hybu i ddatblygu eu sgiliau echddygol a llawdriniol.

  • Rhan o
  • Cyhoeddwyd gyntaf:
  • Diweddarwyd diwethaf: