English

Hwb

CANLLAWIAU Chwarae/Dysgu gweithredol - Trosolwg ar gyfer plant 3 i 7 oed

Mae’r canllawiau hyn yn cefnogi’r fframwaith Cyfnod Sylfaen ar gyfer dysgu plant 3 i 7 oed yng Nghymru.

Dogfennau

Manylion

Mae’n darparu trosolwg o bwysigrwydd chwarae/dysgu gweithredol addysgol strwythuredig. Dylai chwarae/dysgu gweithredol fod yn rhan hanfodol o gwricwlwm y plant. Dylai’r dull hwn fod yn un o hawliau’r holl blant 3 i 7 oed yn y Cyfnod Sylfaen.

Yn fwy penodol, fel dogfen unigol, mae’n darparu trosolwg o bwysigrwydd chwarae/dysgu gweithredol addysgol strwythuredig, ynghyd â gwahanol gyfnodau datblygu a sgiliau y gall plant ifanc eu caffael.

  • Rhan o
  • Cyhoeddwyd gyntaf:
  • Diweddarwyd diwethaf: