English

Hwb

CANLLAWIAU Asesiad diwedd y Cyfnod Sylfaen: Enghreifftio deilliannau

Mae’r ddogfen hon yn cefnogi ymarferwyr wrth asesu plant ar diwedd y Cyfnod Sylfaen.

Dogfennau

Manylion

Bydd yr enghreifftiau a nodir yn helpu ymarferwyr i benderfynu ar y deilliant cyd-fynd orau i blant.

Bwriad y llyfryn hwn a’r DVD cysylltiedig yw cefnogi asesiad ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen. Byddan nhw’n ddefnyddiol ar gyfer:

  • paratoi i benderfynu ar ddeilliant sy’n cyd-fynd orau ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen
  • gweithio gydag ymarferwyr eraill i ddod i gyd-ddealltwriaeth o’r deilliannau o fewn y Cyfnod Sylfaen Fframwaith ar gyfer Dysgu Plant 3 i 7 oed yng Nghymru
  • cefnogi pontio o’r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 2.
  • Rhan o
  • Cyhoeddwyd gyntaf:
  • Diweddarwyd diwethaf: