English

Arolwg o adnoddau wedi'u cyhoeddi sy'n berthnasol i'r fanyleb TGAU Saesneg Iaith newydd yng Nghymru.

Dogfennau

Manylion

Bydd llawer o'r adnoddau ar gael eisoes mewn rhai adrannau Saesneg ar draws Cymru.

Er bod TGAU Saesneg Iaith CBAC, sydd wedi'i achredu gan Lywodraeth Cymru i'w addysgu o 2015 ymlaen, yn wahanol i'r rhai a fydd yn cael eu haddysgu yn Lloegr, a'r rhai a fu'n cael eu haddysgu yng Nghymru yn y gorffennol; byddai disgwyl i'r holl adnoddau Saesneg TGAU sydd wedi'u cynhyrchu'n broffesiynol barhau i fod yn ddefnyddiol yn natblygiad pwnc myfyrwyr.