English

Hwb

CANLLAWIAU TGAU Mathemateg: archwiliad o’r adnoddau sydd eisoes ar gael

Archwiliad o’r adnoddau sydd ar gael i gefnogi datblygiad rhesymu mathemategol yn yr ystafell ddosbarth TGAU.

Dogfennau

Manylion

Mae’r cwrs TGAU newydd yn rhoi mwy o bwysau ar allu myfyrwyr i resymu’n fathemategol. Pwrpas yr archwiliad hwn yw cynnig gwybodaeth ddefnyddiol am nifer hylaw o adnoddau a all wneud gwahaniaeth ar unwaith.