English

Hwb

CANLLAWIAU Sgiliau Meddwl drwy gyd-destun Llythrennedd Gwyddonol a Rhesymu Rhifyddol: deunyddiau cymorth i athrawon

Mae’r deunyddiau hyn wedi’u creu i’w defnyddio gyda dysgwyr Blwyddyn 10 yn bennaf (ond gellir eu defnyddio gyda Blwyddyn 9 hefyd) i helpu athrawon a dysgwyr i baratoi ar gyfer y cymwysterau TGAU newydd.

Dogfennau

  • Yr effaith tŷ gwydr zip 460 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Curiad calon zip 419 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Asesu gan gyfoedion zip 1.12 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Gorsaf bŵer neu beidio? zip 557 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Cyfraddau adwaith zip 765 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Amser ymateb zip 361 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Deall graffiau zip 518 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Defnyddio data zip 371 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Pwyso dinosoriaid zip 470 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Pŵer y gwynt zip 406 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Mae’r deunyddiau yn seiliedig ar gyd-destunau a gweithgareddau a allai fod yn gyfarwydd eisoes i athrawon a dysgwyr, ond maent yn cynnig profiad dysgu gwahanol. Maent yn rhoi pwyslais ar ddefnyddio sgiliau meddwl a rhesymu rhifyddol i ddatrys problemau, dadansoddi data, a dod i gasgliadau y gall dysgwyr eu cyfiawnhau’n ddeallus.

Er eu bod yn canolbwyntio’n bennaf ar lythrennedd gwyddonol, mae’r sgiliau y mae’r deunyddiau yn ceisio eu datblygu yn rhai  y gellir eu trosglwyddo i bob rhan o’r cwricwlwm. Gellir eu haddasu hefyd i ymchwiliadau o fewn maes cwricwlwm penodol.

Mae gan Gymwysterau Cymru fwy o wybodaeth am y cymwysterau TGAU newydd (dolen allanol), sy’n cael eu cyflwyno ym mis Medi 2015.