English

Hwb

CANLLAWIAU Mathemateg Cyfnod Allweddol 4: beth sy’n gweithio mewn unarddeg ysgol

Adroddiad sy'n edrych ar enghreifftiau ymarferol o arfer da mewn unarddeg ysgol uwchradd.

Dogfennau

Manylion

Mae dadansoddiad o ddata ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4 wedi dangos bod perfformiad mewn mathemateg yn is na mewn Cymraeg/Saesneg Iaith Gyntaf ar draws pob un o’r pedwar consortiwm ac ym mhob un o'r 22 awdurdod lleol.

Mae'r adroddiad hwn yn cefnogi codi safonau mathemateg ar draws Cymru drwy edrych ar enghreifftiau ymarferol o arfer da mewn unarddeg ysgol uwchradd y mae eu perfformiad mewn mathemateg cystal neu'n uwch na pherfformiad mewn Cymraeg/Saesneg Iaith Gyntaf, o ystyried eu lefelau prydau ysgol am ddim.