English

Hwb

CANLLAWIAU Llythrennedd Gwyddonol PISA: canllaw byr ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 4

Gwybodaeth allweddol wedi ei gymryd o ddogfen fframwaith llythrennedd gwyddonol y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ar gyfer PISA 2015.

Dogfennau

Manylion

Mae’n cynnwys:

  • Y dull o ymdrin â llythrennedd gwyddonol
  • Beth asesir ym 2015
  • Gwybodaeth ar gwestiynau cyd-destun
  • Cwestiynau esiampl sy’n amlygu pwyntiau allweddol.