English

Hwb

CANLLAWIAU Gyrfaoedd a’r byd gwaith: Cwestiynau Cyffredin

Atebion i gwestiynau cyffredin am Gyrfaoedd a’r bydgwaith.

Dogfennau

  • Gyrfaoedd a’r byd gwaith: Cwestiynau Cyffredin doc 78 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Mae Gyrfaoedd a'r byd gwaith (GBG) yn rhan o'r cwricwlwm sylfaen i bob disgybl cofrestredig 11 i 16 oed mewn ysgolion a gynhelir. Mae'n rhan hefyd o'r gofynion ar gyfer Craidd Dysgu Llwybrau Dysgu 14-19.

Mae sut y caiff pobl ifanc eu cyflwyno i fyd gwaith ac i’r llwybrau posibl ar gyfer eu gyrfa yn y dyfodol yn chwarae rhan hanfodol i’w sbarduno i ddychmygu eu dyfodol a chynllunio ar ei gyfer.