English

Hwb

CANLLAWIAU Datblygu’r Cwricwlwm Cymreig

Mae’r ddogfen hon wedi’i llunio i helpu ysgolion i gynllunio a datblygu gweithgareddau dysgu i hyrwyddo’r Cwricwlwm Cymreig.

Dogfennau

  • Datblygu’r Cwricwlwm Cymreig pdf 1.66 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Mae’r llyfryn yn:

  • nodi ffyrdd o hyrwyddo’r Cwricwlwm Cymreig fel rhan o’r gwaith o ddatblygu cwricwlwm ym mhob pwnc
  • defnyddio Cwricwlwm Cymreig fel egwyddor trefnu ac yna’i ddefnyddio ar gyfer cynllunio’r cwricwlwm ysgol gyfan, yn cynnwys gweithgareddau allgyrsiol, ac, felly, nid yn unig fel cynnwys ychwanegol i ddarparu naws Gymreig i bynciau
  • datblygu ymagweddau ysgol gyfan fel bod y Cwricwlwm Cymreig yn rhan hanfodol o ethos yr ysgol.