English

Hwb

CANLLAWIAU Cymru, Ewrop a’r Byd: fframwaith ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed yng Nghymru

Nod Cymru, Ewrop a’r Byd (CEB) yw cynorthwyo dysgwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o fywyd yng Nghymru ac o sefyllfa Cymru yng nghyd-destun y DU, Ewrop a gweddill y byd.

Dogfennau

Manylion

Mae’r ddogfen ‘Cymru, Ewrop a’r Byd: fframwaith ar gyfer dysgwyr 14 i 19 oed yng Nghymru’ yn cyflwyno:

  • y fframwaith ar gyfer darparu addysg ynglŷn â CEB
  • canllawiau ar sut y gellir bodloni’r gofynion yn ymarferol.

Mae CEB yn rhan o ofynion y Craidd Dysgu a Llwybrau Dysgu 14-19.