English

Hwb

CANLLAWIAU Bwyd a ffitrwydd yn y cwricwlwm yng Nghymru

Mae’r ddogfen hon yn tanlinellu’r pwysigrwydd mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei osod ar addysg am fwyd a ffitrwydd. Bydd yn helpu ysgolion gyda’r gwaith o gynllunio a darparu addysg effeithiol am fwyd a ffitrwydd.

Dogfennau

  • Bwyd a ffitrwydd yn y cwricwlwm yng Nghymru pdf 1.02 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Mae’r cyhoeddiad yn darparu arweiniad ynghylch ble y gellir dod o hyd i ofynion a chyfleoedd ar gyfer gwaith ar fwyd a ffitrwydd gael eu canfod yn y cwricwlwm ysgol. Hefyd bydd yn helpu ysgolion i adolygu polisïau a gweithdrefnau i hyrwyddo gwaith ar fwyd a ffitrwydd ar gyfer dysgwyr 3 i 16 oed.