English

Hwb

Canllawiau Astudiaeth achos ar sail arferion gorau: Ysgol Llantarnam

Defnyddio gwaith blogio i wella sgiliau llythrennedd.

Mae arbenigwyr llythrennedd yn Ysgol Llantarnam wedi bod yn annog bechgyn i ysgrifennu blogiau ar bynciau sydd o ddiddordeb iddyn nhw a meithrin eu hyder yn eu gallu i ysgrifennu.

Mae'r golygydd testun ar-lein yn 'adnodd adborth anfeirniadol' sy'n hyfforddi'r bechgyn ifanc o ran sillafu, gramadeg a chystrawen brawddegau, tra bod gwybod y gallai eu gwaith gael ei ddarllen gan bobl ddieithr yn eu hannog i fod yn fwy gofalus wrth ysgrifennu. At hynny, mae adborth cadarnhaol ar-lein yn rhoi hwb i'w hunanhyder.