English

Hwb

Canllawiau Astudiaeth achos ar sail arferion gorau: Ysgol Gyfun Olchfa

Hybu cydweithrediad y disgyblion drwy ddefnyddio apau Google.

Mae myfyrwyr yn Ysgol Gyfun Olchfa yn defnyddio App Google Docs i gydweithio er mwyn datblygu prosiectau dosbarth, a gall athrawon ddefnyddio'r system i fonitro'n electronig y cyfraniad a wneir gan bob myfyriwr a rhoi adborth yn unol â hynny.

Ym marn yr athrawon, mae'r fath gydweithio yn cyflymu dysgu'r myfyrwyr ac yn creu ethos gwerthfawr o waith tîm.