English

Hwb

Canllawiau Astudiaeth achos ar sail arferion gorau: Ysgol Gyfun Bro Morgannwg

Partneriaeth ar-lein â’r Llyfrgell Genedlaethol yn ehangu’r casgliad o adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg.

Mae Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg ym Mro Morgannwg, yn defnyddio llu o adnoddau dysgu sydd ar gael drwy wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae gwaith y Llyfrgell yn helpu i fynd i'r afael â'r prinder deunyddiau addysgu addas yn Gymraeg.