English

Hwb

Canllawiau Astudiaeth achos ar sail arferion gorau: Y Coleg, Ystrad Mynach

Datblygu a defnyddio’r eBortffolio.

Datblygodd y Coleg ei system eBortffolio 'Meddwl' ei hun, yn seiliedig ar feddalwedd ffynhonnell agored Mahara, sy'n galluogi myfyrwyr i greu ac uwchlwytho eu gwaith ac yna ei reoli a'i olrhain yn electronig. Gall tiwtoriaid roi adborth yn unigol ac ar unwaith ar-lein a monitro cynnydd tuag at dargedau.

Yn y pen draw, bydd myfyrwyr yn gadael gydag eBortffolio cynhwysfawr fel tystiolaeth ar gyfer prifysgolion neu gyflogwyr.