English

Hwb

Canllawiau Astudiaeth achos ar sail arferion gorau: Prifysgol Morgannwg

Rhannu gwybodaeth gyda’r gymuned addysg fyd-eang drwy ddefnyddio iTunesU.

Mae iTunesU wedi bod yn llwyfan hyblyg a gwerthfawr iawn i Brifysgol Morgannwg rannu gwybodaeth a chynnwys cyrsiau â sefydliadau addysgol ledled y byd.

Mae'n uwchlwytho deunydd a grëwyd ganddi yn rheolaidd i eraill ei ddefnyddio, ac mae'n lawrlwytho deunydd am ddim gan brifysgolion blaenllaw megis Harvard neu MIT.