English

Hwb

CANLLAWIAU Adnoddau Addysgol Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog ar gyfer Dysgwyr 3-19 oed

Dyma restr o’r adnoddau Cymraeg a dwyieithog yr ydym wedi’u comisiynu.

Dogfennau

  • Adnoddau Addysgol Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog ar gyfer Dysgwyr 3-19 oed xlsx 257 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Ffurflen Awgrymiadau adnoddau doc 168 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Mae’r adnoddau hyn yn cefnogi’r gwaith o addysgu a dysgu:

  • y Gymraeg fel pwnc, fel iaith gyntaf ac ail iaith
  • pynciau eraill ar draws y cwricwlwm, yn ogystal â phynciau galwedigaethol, drwy gyfrwng y Gymraeg
  • agweddau ar y cwricwlwm sy’n benodol i Gymru.

Gellid hidlo’r rhestr i gael gweld yr adnoddau fesul pwnc a/neu Cyfnod Allweddol. I dderbyn gwybodaeth am y teitlau diweddaraf wrth iddynt gael eu cyhoeddi, dilynwch @AdAScymru ar Trydar.

Mae athrawon ac ymarferwyr yn rhan bwysig o’r broses gomisiynu. Maent yn ein helpu i adnabod yr anghenion a monitro safon yr adnoddau wrth iddynt gael eu cynhyrchu. Er mwyn awgrymu syniadau am adnoddau i’w comisiynu, llenwch y ffurflen isod a’i dychwelyd at adnoddaucymraeg@llyw.cymru