English

Hwb

CANLLAWIAU Rhaglen wirio allanol Cyfnodau Allweddol 2 a 3

Mae rhaglen wirio allanol Cyfnodau Allweddol 2 a 3 ar gyfer Cymraeg, Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth yn rhan hollbwysig o gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud asesiadau athrawon yn fwy cywir a dibynadwy.

Dogfennau

Manylion

Dechreuodd y rhaglen ym mis Ebrill 2015, ac fe’i darperir gan Bartneriaeth o’r pedwar consortiwm rhanbarthol yn gweithio gyda’i gilydd fel un corff cydweithredol.

Un o brif nodau’r rhaglen yw gwella cywirdeb a chysondeb asesiadau athrawon drwy roi adborth ansawdd uchel i athrawon, penaethiaid ac awdurdodau lleol/consortia rhanbarthol.

  • Rhan o
  • Cyhoeddwyd gyntaf:
  • Diweddarwyd diwethaf: