English

Hwb

CANLLAWIAU Pam y mae angen datblygu meddwl ac asesu ar gyfer dysgu yn yr ystafell ddosbarth?

Yn 2005, fe drefnon ni raglen i gynorthwyo ysgolion gyda'r gwaith o Ddatblygu Meddwl ac Asesu ar gyfer Dysgu.

Dogfennau

Manylion

Canolbwyntiodd y rhaglen ar ddatblygu, gweithredu a lledaenu arferion da wrth addysgu strategaethau datblygu meddwl ac asesu ar gyfer dysgu.

Prif nodau’r rhaglen oedd:

  • gwella perfformiad dysgwyr
  • ennyn diddordeb dysgwyr mewn dysgu
  • newid arferion y dosbarth a thrwy hynny wella addysgeg
  • cynyddu amlder y gwersi creadigol.

Cafodd y rhaglen ei gwerthuso yn annibynnol gan asiantaeth allanol.

  • Rhan o
  • Cyhoeddwyd gyntaf:
  • Diweddarwyd diwethaf: