English

Mis Awst 2022 i fis Mawrth 2023

Rydym wedi ymrwymo i wella hygyrchedd platfform Dysgu Digidol Hwb.

Mae diweddariadau fersiwn sylweddol i’r cymwysiadau sy’n cynnwys rhai methiannau profi hygyrchedd wrthi’n cael eu datblygu. Bydd y cymwysiadau wedi’u diweddaru yn cael eu cyhoeddi rhwng mis Awst 2022 a mis Mawrth 2023.

Dros yr 8 mis nesaf byddwn yn gweithio i sicrhau gwelliannau hygyrchedd ar draws y cymwysiadau canlynol:

 • Adnoddau
 • Digwyddiadau
 • Newyddion
 • Proffil
 • Chwilio
 • Rhestrau chwarae
 • Rhwydweithiau
 • Dosbarthiadau

Fel rhan o’r gwaith hwn, byddwn yn mynd i’r afael â’r meysydd canlynol:

 • nid yw elfennau pob tudalen yn ddisgrifiadol. Mae hyn yn groes i WCAG 2.4.6
 • nid yw testun y ddolen yn hysbysu defnyddwyr o newid cyd-destun bob tro. Mae hyn yn groes i WCAG 2.1 2.4.4
 • nid yw’r penawdau ar rai tudalennau mewn trefn resymegol
 • mae rhai tudalennau yn defnyddio priodweddau ansafonol a allai achosi rhai porwyr i ddarllen y dudalen yn anghywir, neu nid fel y bwriadwyd