English

Ionawr i Mawrth 2021

Defnydd o restrau chwarae

 • Archwiliad allanol o ragolwg rhestrau chwarae i nodi unrhyw fylchau ac awgrymu gwelliannau.
 • Dechrau gwaith adfer.

Adnoddau

 • Archwiliad allanol o’r rhaglen Adnoddau i nodi unrhyw fylchau ac awgrymu gwelliannau.
 • Dechrau gwaith adfer.

Ebrill i Mehefin 2021

Defnydd o restrau chwarae

 • Cwblhau gwaith adfer.
 • Ailbrofi’r rhaglen rhestrau chwarae yn allanol.

Adnoddau

 • Cwblhau gwaith adfer.
 • Ailbrofi’r rhaglen Adnoddau yn allanol.

Hafan Hwb a llywio

 • Archwiliad allanol o hafan Hwb a’r llywio i nodi unrhyw fylchau ac awgrymu gwelliannau.
 • Cwblhau gwaith adfer.

Gorffennaf i Medi 2021

Newyddion Hwb

 • Archwiliad allanol o raglen newyddion Hwb i nodi unrhyw fylchau ac awgrymu gwelliannau.
 • Cwblhau gwaith adfer.

Digwyddiadau

 • Archwiliad allanol o system ddigwyddiadau Hwb i nodi unrhyw fylchau ac awgrymu gwelliannau.
 • Cwblhau gwaith adfer.

Hydref i Rhagfyr 2021

Rhwydweithiau Hwb

 • Archwiliad allanol o rwydweithiau Hwb i nodi unrhyw fylchau ac awgrymu gwelliannau.
 • Cwblhau gwaith adfer.

Dosbarthiadau Hwb

 • Archwiliad allanol o ddosbarthiadau Hwb i nodi unrhyw fylchau ac awgrymu gwelliannau.
 • Cwblhau gwaith adfer.