English

Hwb

Hwb llwybr hygyrchedd 2021

Rhestrau Chwarae Thinqi

  • Diweddarwyd y cymhwysiad Rhestr Chwarae Thinqi yn ystod mis Hydref 2020 ac mae diweddariadau pellach wedi'u trefnu ar gyfer Ionawr-Chwefror 2021. Bydd y rhain yn cael eu rhyddhau i blatfform Hwb ym mis Mawrth 2021.

Digwyddiadau Thinqi      

  • Mae'r cymhwysiad Digwyddiadau wedi'i ailadeiladu gan ddefnyddio fframwaith UI newydd, js, gan ddisodli'r fframwaith etifeddol, Backbone.js. Mae React yn darparu set lawer mwy pwerus a chyfoes o offer ar gyfer safoni a chymhwyso safonau hygyrchedd. Roedd disodli Backbone gyda React yn ddull mwy cost-effeithiol na pharhau i gefnogi'r hen fframwaith a bydd yn sicrhau y gellir cynnal cydymffurfiaeth AA wrth i’r cymhwysiad barhau i ddatblygu.
  • Oherwydd y gwaith sydd ei angen i sicrhau bod y cymhwysiad Digwyddiadau yn unol â gofynion swyddogaethol platfform Hwb, er enghraifft, y gallu i ychwanegu atodiadau ffeiliau i Digwyddiadau, mae'r broses o gyflwyno'r cymhwysiad Digwyddiadau newydd wedi'i hymestyn i Wanwyn 2021.