English

Hwb

Hwb llwybr hygyrchedd 2020

Digwyddiadau Thinqi

  • Mae’r ap Digwyddiadau wedi’i ailadeiladu gan ddefnyddio fframwaith UI newydd, React.js sy’n disodli’r fframwaith etifeddiaeth, Backbone.js. Mae React yn darparu set o adnoddau llawer mwy grymus a chyfoes i safoni a gweithredu’r safonau hygyrchedd drwy’r ap. Roedd disodli Backbone gyda React yn ddull mwy cost-effeithiol na dal ati i gefnogi’r fframwaith etifeddiaeth a bydd yn sicrhau y gellir cynnal cydymffurfiaeth AA gyda datblygiad parhaus yr ap hwn.
  • Bwriedir gorffen y gwaith hwn ym mis Hydref 2020 a bydd yn cael dei gyflwyno’n raddol i Hwb yn fyw maes o law.

Rhestr Chwarae Thinqi

  • Mae’r ap Rhestr Chwarae Thinqi yn darparu nifer cynyddol o dempledi bloc cynnwys. Mae pob bloc cynnwys Rhestr Chwarae yn cael ei adolygu i sicrhau dull safonol o ddarparu nodweddion hygyrch. Mae newidiadau’n cael eu gwneud gydol mis Awst – Medi 2020 i ddod â chynnwys Rhestr Chwarae yn unol â'r canllawiau diweddaraf. Bwriedir gorffen y gwaith ym mis Medi 2020 a bydd yn cael ei gyflwyno’n raddol i Hwb yn fyw maes o law.