English

Mae ‘Hwb yn cyflwyno’ yn gyfres newydd o sesiynau ar-lein lle rydyn ni’n gwahodd arbenigwyr o’r byd addysgu a dysgu digidol i’ch helpu i gael y gorau o Hwb.

27 Mehefin 2023

Hwb yn cyflwyno... Google for education

Roedd y digwyddiad yn archwilio nodweddion amrywiol Google sydd ar gael trwy Hwb, gan gynnwys sut mae deallusrwydd artiffisial yn cael ei ddefnyddio yn offer dysgu ac addysgu Google, gan dynnu sylw at ffordd newydd gyffrous i athrawon Cymru gael cymorth cymheiriaid Google trwy gymunedau ymarfer, ac yn rhoi diweddariadau ar raglen Google for education.

Adnoddau

3 Hydref 2023

Hwb yn cyflwyno.... micro:bit

Bydd y weminar hon yn cael ei chyflwyno yn Gymraeg, ond bydd cyfieithiad o’r cyflwyniad yn Saesneg ar gael ar ôl y digwyddiad.