English

Hwb

CANLLAWIAU Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol – adnoddau cymorth diagnostig

Bydd y dulliau hyn yn helpu athrawon i ddadansoddi canlyniadau profion darllen ar rhifedd eu disgyblion ac yn mapio perfformiad i’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.

Dogfennau

Manylion

Mae eich adborth yn bwysig a bydd yn helpu i lywio datblygiadau pellach. Gallwch rannu eich sylwadau ar yr adnodd hwn drwy e-bostio PDRC@llyw.cymru