English

Hwb

Prawf Rhifedd (Rhesymu) Cenedlaethol (ar bapur)

Yn sgil y Coronafeirws, ni fydd Profion Rhifedd (Rhesymu) Cenedlaethol yn cael eu cynnal ar y diwrnodau canlynol yn 2020.

Dyddiadau’r profion 2020:

Ysgolion Uwchradd: Dydd Mawrth 21/04/2020 – Dydd Mawrth 05/05/2020
Ysgolion Cynradd: Dydd Mawrth 28/04/2020 – Dydd Mawrth 05/05/2020