English

Hwb

Prawf Rhifedd (Rhesymu) Cenedlaethol (ar bapur)

Gwybodaeth

Hysbysiad pwysig: Oherwydd pandemig y coronafeirws, mae'r gofynion statudol i ddysgwyr sefyll y prawf hwn ac i ysgolion roi adroddiad ar y canlyniadau yn cael eu dileu.