English

Hwb

Canolfan Cymorth

Gwybodaeth

Fel mesur diogelwch ychwanegol, o 9 Hydref 2019 bydd gofyn i Hyrwyddwyr Digidol a Gweinyddwyr Hwb ddilyn y broses ddilysu aml-ffactor er mwyn defnyddio'r Porthol Rheoli Defnyddwyr mas o'r ysgol. Gweler y canllawiau isod ar gyfer sefydlu dilysiad aml-ffactor.

Desg Gymorth Hwb

Ffôn: 03000 25 25 25
e-bost: hwb@llyw.cymru